De dag van …. de behandelaar

computerArtikel
5 min.

Binnen LMcare spelen alle collega’s een belangrijke rol in de dagelijkse bedrijfsvoering van LMcare. Maar wat doen zij dan precies? In de editie van “de dag van…” komt Tessa Geurts aan het woord. Hoe ziet een dag als behandelaar er voor haar uit binnen LMcare?

Wat is jouw rol bij LMcare?

LMcare is in 2020 gestart. Sindsdien werk ik met veel plezier als psycholoog bij deze organisatie. Dat houdt in dat ik intensieve online behandelingen geef door middel van videobellen via onze LMcare app. Ik behandel een breed scala aan cliënten, zoals mensen die last hebben van angst, depressie, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Dit doe ik in samenwerking met een regiebehandelaar. 

Tessa Geurts

Functie: Psycholoog Msc

Waarom heb je gekozen voor werk als online psycholoog?
Ik heb gemerkt dat er veel voordelen zitten aan online behandelen. Het is laagdrempelig en flexibel. Zowel cliënt als behandelaar bevinden zich in de eigen vertrouwde omgeving. Hierdoor merk ik dat cliënten zich sneller op hun gemak voelen en zich open durven te stellen. Ook is therapie makkelijker in te plannen in een (drukke) agenda en minder belastend door het ontbreken van reistijd, niet hoeven wachten in een wachtkamer en de mogelijkheid tot behandeling in het weekend en de avonduren. Bovendien is online therapie toegankelijk voor cliënten voor wie de drempel voor face-to-face behandelingen op locatie te hoog is (zoals bijvoorbeeld bij cliënten met agorafobie). Een leuke en waardevolle toevoeging van online werken is dat je als psycholoog makkelijk met de cliënt mee op weg kan. Zo ben ik bijvoorbeeld al eens videobellend meegeweest in de bus met een cliënt die zich angstig voelde in het openbaar vervoer. Daarna was de drempel een stuk lager om het ook zonder mij te durven. Tot slot bevalt de intensieve manier van werken bij LMcare mij ook erg goed. Behandelaren zien cliënten 2 à 3 keer per week, wat leidt tot een verhoogde betrokkenheid waardoor er sneller “to the point” gekomen kan worden in gesprekken en stappen gezet kunnen worden.

De meeste behandelaren werken vanuit huis. Heb je dan wel contact met collega’s?
Absoluut. Er zijn gedurende de week verschillende momenten van overleg. Zoals MDO’s (multidisciplinair overleg), regieoverleg, intervisie en werkoverleg. Daarnaast zijn er werkgroepen die zich richten op het verspreiden van kennis binnen de LMcare Academy. Tijdens deze overlegmomenten houden wij elkaar op de hoogte en leren we van elkaars expertise. Ook worden er studiereizen en studiedagen georganiseerd waar wij elkaar ontmoeten. Tot slot komen wij in het weekend weleens samen om gezellig te wandelen of te lunchen. Ik woon toevallig “gewoon” in Nederland, maar veel van mijn collega’s wonen in het buitenland (nog een voordeel van online werken); met veel belangstelling luister ik altijd naar hun interessante verhalen.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag van een behandelaar eruit?
Mijn werkdagen bestaan voornamelijk uit afspraken met cliënten middels videobellen via onze LMcare app. Bij het starten van een nieuw traject gaat het hierbij om intakegesprekken en een adviesgesprek (afgerond binnen 10 dagen). Intakegesprekken zijn gericht op het leren kennen van de cliënt en het in kaart brengen van de problematiek en de hulpvraag. Vervolgens wordt tijdens het adviesgesprek het behandelplan, dat samen met de cliënt en de regiebehandelaar is opgesteld, besproken. Dan starten de behandelconsulten. Doorgaans zijn dit afspraken van een uur, al kan dit soms ook wat langer zijn (bijvoorbeeld in het geval van EMDR-behandeling).
De meeste consulten zijn individueel, maar in overleg met de cliënt betrekken we ook graag de partner of andere naaste betrokkene bij de behandeling.
Doordat ik minstens 2 keer per week dezelfde cliënten zie, heb ik een relatief kleine caseload. Dit vind ik heel prettig en zorgt ervoor dat ik me erg betrokken voel bij de cliënten die ik behandel.
Naast de consulten besteed ik als behandelaar ook tijd aan correspondentie (zoals het opstellen van huisartsenbrieven) en verslaglegging (korte rapportage van de consulten, evaluatieverslagen). Bovendien beoordeel ik de online vragenlijsten die cliënten invullen en bekijk ik de E-health opdrachten die gemaakt worden.
Daarnaast bevat mijn agenda overlegmomenten met andere behandelaren, zoals het MDO en regieoverleg welke beide behandelinhoudelijk zijn. Tevens vindt er regelmatig werkoverleg plaats waarin algemene zaken betreffende onze organisatie worden besproken. Ook hebben wij intervisiemomenten, een gestructureerde vorm van collegiale uitwisseling en reflectie.

Wat vind je leuk aan je werk als behandelaar?
Ik vind het erg leuk dat mijn werkdagen zo gevarieerd zijn. Elk consult is anders omdat het om mensen gaat met ieder hun eigen verhaal. Ik vind het fijn om een tijdje met iemand mee te mogen lopen in het leven en diegene te helpen om beter te leren omgaan met moeilijke emoties. Ik houd ervan cliënten te stimuleren naar de eigen mogelijkheden te kijken en hen te begeleiden bij het maken van keuzes die echt bij hen passen. Het is mooi om te zien dat iemand zo zijn eigen weg leert vinden.

Bekijk ook