De dag van …. de triageverpleegkundige

computerArtikel
8 min.

Binnen LMcare spelen alle collega’s een belangrijke rol in de dagelijkse bedrijfsvoering van LMcare. Maar wat doen zij dan precies? In de editie van “de dag van…” komt Claudia van Twillert aan het woord. Waarom is onze triage zo’n belangrijk onderdeel binnen LMcare? Claudia legt het graag uit.

Wat is jouw rol bij LMcare?

Mijn rol is die van triageverpleegkundige. Cliënten komen met mij of mijn collega Janneke voor het eerst in contact met LMcare nadat zij hun interesse uitspreken via de website, telefoon of verwijzing huisarts en/of POH om in behandeling te komen bij LMcare. Janneke en ik zijn als het ware de voordeur van LMcare en kijken naar de mogelijkheden om bij LMcare in zorg te komen. Kunnen ze om bepaalde redenen niet bij ons in zorg komen, dan helpen we ze altijd weer verder op weg met het nodige advies. Desnoods bellen wij de huisarts voor meer informatie of om de reden van afwijzing door te nemen. Door dit contact met huisartsen zien we ook steeds meer vaste verwijzers. Daarnaast begeleiden wij wekelijks de online groepsbehandelingen die we aanbieden.

Claudia van Twillert

Functie: Triageverpleegkundige
Werkzaam bij LMcare sinds: februari 2023

Hoe ziet een dag van een triageverpleegkundige eruit?
Vooral dynamisch: er is altijd een puzzel op te lossen. Via Zorgdomein ontvangen wij de verwijzingen van huisartsen. Vervolgens bellen wij de cliënt om de verwijzing door te nemen. Daarnaast kijken we wat er mogelijk is in de agenda’s van de behandelaren. Tussendoor komen er vaak telefoontjes of e-mails van cliënten met vragen over hun behandelingen, facturatie of andere vragen waarin ze vastlopen.

Daarnaast geven we ook gethematiseerde groepsbehandelingen, waarvoor ik zeker 2 uur de tijd neem om met de deelnemende cliënten het thema uit te diepen.

Wat maakt goede triage zo belangrijk voor LMcare?
Een goede triage is nodig voor een goede instroom en doorstroom. Wij triëren dan ook 100% van alle aanmeldingen. Triage maakt dat behandelaren hun cliënten op een goede manier kunnen behandelen met een duurzaam effect.

De eerste bottleneck wil je dan al genomen hebben. Denk aan cliënten met een verzekering waar wij een patiëntenstop hebben, cliënten met een contra-indicatie, medicatie hulpvragen en cliënten met coachingsvragen of verborgen agenda zoals een verslag voor de rechtbank.

De cliënt lichten we goed voor en deze is daardoor goed op de hoogte waar LMcare voor staat en welke mogelijkheden er geboden worden. Daarnaast bespreken we samen de hulpvraag, motivatie en beschikbaarheid om vervolgens samen te kijken welke beschikbare behandelaar het meest passend is bij de problematiek van de cliënt. Ons doel is dat de cliënt vooraf weet waar hij mee start. Belangrijk hierin is dat de cliënt de toewijding en motivatie heeft om 2 tot 3 keer per week een behandelsessie te volgen. Dit is in lijn met onze FIT-method.

Snel en adequaat handelen is ook van belang binnen de triage. De cliënt heeft immers de moedige stap genomen om een hulpvraag te stellen. We willen iemand niet maanden op een wachtlijst laten staan of de spanning verder laten oplopen. Binnen 1 werkdag na ontvangst van een verwijsbrief bellen we de cliënt voor een triagegesprek. Het liefst plannen we de cliënt ook gelijk in bij de eerstvolgende openstaande intake plek. Dat kan meestal binnen een week: een wachtlijst hebben wij gelukkig niet.

Daarnaast spreken we POH-ers of het verwijsbureau TIPP om een casus voor te bespreken. Samen willen we de wachtlijsten in Nederland verkorten door cliënten niet onnodig lang te laten wachten, van het kastje naar de muur te laten sturen en door hen in- of extern te koppelen aan de juiste expertise.

En de contra-indicaties, zoals een verstandelijke beperking, suïcidaliteit en eetstoornissen. Waarom zijn die er?
Enkele contra-indicaties zijn bijvoorbeeld gebruik van middelen zoals alcohol en drugs. Deze middelen beïnvloeden de intensieve behandeling zodanig, dat het behandelen niet duurzaam is. Psychotische toestandsbeelden of ernstige dissociaties maken het lastig om online en dus op afstand te behandelen. Dit kan ernstige situaties opleveren. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid. Ook omdat LMcare geen eigen opnamedienst of crisiszorg heeft. 

Daarnaast is een verstandelijke beperking een contra-indicatie. Cliënten met een verstandelijke beperking hebben vaak intensievere en langere ondersteuning nodig m.b.t. de informatiestroom.

Is een cliënt niet online vaardig? Dan kunnen we diegene ook geen behandeltraject aanbieden. Bij LMcare is alles online: het medisch dossier, de individuele behandelsessies, de groepsbehandelingen, enz.
Een goede internetverbinding en een rustige plek zijn daarin van grote waarde voor een optimale behandeling.

Bij LMcare behandelen we volgens de FIT-method. Cliënten spreken meerdere keren per week de behandelaar. Wat als dat niet past in de agenda van de cliënt?
Na 3 jaar werken volgens de FIT-method, zien we dat onze behandelmethode succesvol is. Door het frequent en intensief behandelen is de wederzijdse betrokkenheid hoog. Het werkt voor de behandelaar én cliënt. We houden ons daarom aan onze werkwijze. Het percentage cliënten dat uiteindelijk tot de conclusie komt dat het niet passend is, is klein. Doordat het online is, is er geen reistijd of wachttijd in de wachtkamer. En cliënten kunnen ook ‘s avonds en in het weekend behandelsessies krijgen. Daardoor is het eenvoudiger in het dagelijks leven te plannen.

Wij bekijken samen met de cliënt wat de mogelijkheden zijn om toch meerdere keren per week de behandelaar te zien. Samen gaan we de agenda van de cliënt door om te zien wat passend is. Mocht het lastig zijn met betrekking tot werkdagen, dan kijken we of het mogelijk is om met het werk te overleggen of er tijd en ruimte gemaakt mag worden voor de behandeling.

Er zijn cliënten die de vrijheid van hun werkgever krijgen om op een rustige plek de sessie tussen hun werkzaamheden te volgen. Of om eerder of later op het werk te zijn, zodat men thuis online de therapie of groepsbehandeling kan volgen. Ook denken we mee of het haalbaar is of een oppas mogelijk is op bepaalde tijden om kinderen op te vangen. 

Eventueel is het ook mogelijk voor de cliënt om nog even te wachten en eerst de randvoorwaarden voor zichzelf op orde te krijgen en zich daarna opnieuw aan te melden.

Welke kwaliteiten zijn belangrijk als triagist en waarom?
Als triagist moet je beschikken over stressbestendigheid. Vaak gebeurt het dat cliënten in paniek bellen met tal van redenen. Als triagist ben je dan degene die de rust laat wederkeren. Dit doe je door de hulpvraag uit te kristalliseren en te kijken wat er nodig is om de hulpvraag op te lossen, zodat er bij de cliënt weer rust en overzicht is.

Ook is het goed kunnen luisteren, doorvragen en structureren van de hulpvraag van de cliënt bij aanmelding een must. Door jou als triagist voelt de cliënt zich welkom en gezien in de zoektocht naar een behandeling op maat.

Daarnaast is snel kunnen schakelen van belang: welke problematiek past bij welke behandelaar/expertise om zo de cliënt zo snel mogelijk in zorg te nemen. Of als we geen passende behandeling vinden, de cliënt verder verwijzen.

Hiervoor heb je inzicht nodig in de psychiatrie, de vaktermen, ziektebeelden, de sociale kaart en de netwerken om snel over te kunnen gaan tot een onderbouwde beslissing voor een goede match tussen cliënt en behandelaar.

Wat is uitdagend in je werk?
Wat ik moeilijk vind, is dat ik soms zeer gemotiveerde cliënten moet afwijzen. Omdat het bijvoorbeeld nog te vroeg is in hun proces, zoals cliënten met pas verworven niet-aangeboren hersenletsel of iemand die net een paar dagen gestopt is met dagelijks drugsgebruik en scheidingsproblematiek.

Daarnaast…ons werk loslaten. Komt er 5 voor 5 en een nieuwe verwijzing binnen? Dan moet ik de afweging maken of ik ga koken of toch nog even ga bellen. Is het een feestdag, maar ontvang ik net een mailtje over een cliënt die ziek is? Toch maar even verder afhandelen. 

En ik doe dat met passie!

Bekijk ook