Checklist online triage

computerArtikel
3 min

Wat zijn de randvoorwaarden waar een cliënt aan moet voldoen in het streven naar een succesvolle behandeling? Hieronder de checklist die het triage team gebruikt bij een aanmelding. De checklist is een onderdeel van het stroomschema en wordt standaard bij iedere aanmelding doorlopen.

Checklist

 • De psychiatrisch verpleegkundige voert de eerste triage uit.
 • Zo nodig vraagt de verpleegkundige meer informatie op.
 • De verpleegkundige analyseert de situatie en maakt vanuit hieruit de keuze of:
  • er een intake gepland wordt
  • op welk termijn
  • bij welke (GZ-) psycholoog, pt-er, kp-er
  • Wijst af bij:
   • Laag iq <75 – Verslaving
   • Suïcidaliteit – Psychose, schizofrenie – Conversiestoornis
   • Adoptieproblematiek – NAH – Geen vast woonadres/verblijf
   • BMI <17- Onstabiele woon/werk situatie
   • Zorgverzekeraars met patiëntenstop
   • Geen –geldige- verwijsbrief van huisarts
 • De cliënt regelt de verwijzing indien deze nog niet ontvangen is.
 • Bij twijfel: overleg met verwijzer en triage coördinator of lid team behandeloverleg
 • Bij eerdere GGZ-behandeling, informatie laten opvragen door de cliënt of triagist
 • Bij her aanmelding:
  • toestemming vragen om het oude dossier in te mogen zien.
  • Administratie contacteren over evt. nog openstaande betalingen.
  • Nieuwe verwijzing bij nieuwe hulpvraag.
 • Bewindvoering navragen en doorgeven aan de administratie. Na akkoord pas inplannen.
 • Aangeven dat wij geen crisisteam of opname mogelijkheden hebben.

Stroomschema triage

Bekijk ook

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen?

Meld je aan en ontvang de nieuwsbrief zodra er weer nieuwe content beschikbaar is.